... dělejme jen to, co nás naplňuje ...

 

Vždy je lepší slyšet lidský hlas, je to užitečné pro rychlé naladění se na mluvené a slyšené ...

 

 

Copyright © 2021 JAROSLAV KVÍZ